Skład zarządu

FunkcjaImię i Nazwisko
PrezesZdzisław Flis
Wiceprezes ds. lotowychAndrzej Trójczak
Wiceprezes ds. finansowychJózef Chmiel
Wiceprezes ds. gospodarczychZbigniew Maziarz
SEKRETARZZbigniew Kusz
Członek ZarzaduMariusz Kościk
Członek ZarzaduRafał Ozóg

Skład komisji rewizyjnej

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącyKrzysztof Krzysztoń
SekretarzZenon Czajkowski
Członek Grzegorz Czajka
CzłonekPiotr Kapusta
CzłonekJan Habza

Skład komisji dyscyplinarnej

FunkcjaImię i Nazwisko
Przeodniczacy Piotr Maziarz
Z-ca przewodniczacego Stanislaw Koszarny
Sekretarz Krzysztof Kuna

Skład komisji lotowej

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczacyAndrzej Trójczak

Skład komisji zegarowej

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczacyJózef Chmiel

Delegaci do Okręgu

FunkcjaImię i Nazwisko
PrezesZdzisław Flis
Wiceprezes ds. lotowychAndrzej Trójczak
Wiceprezes ds. finansowychJózef Chmiel